Wie

Voor wie is versleutelde mail in hun werk van belang?

Me in dit onderwerp verdiepend vroeg ik me af, wie op dit moment eigenlijk versleuteld mailt en hoe allerlei beroepsgroepen voor wie email een belangrijke communicatiemiddel is voor het uitwisselen van informatie hiermee omgaan.
Ik hoorde recent dat het werknemers van een groot bedrijf met bedrijfsgeheimen absoluut verboden was email te gebruiken voor specifiek gedefinieerde informatie. Er is dus zeker wel een bepaald bewustzijn van de risico's. Je kunt je afvragen of het bij dergelijke bedrijven loont te versleutelen omdat duidelijk is dat alle grote landen, internet en al het digitale verkeer volop gebruiken voor politieke en bedrijfsspionage. En je er op kunt rekenen dat ze er hun beste cyberspecialisten op inzetten.
Tegelijk bestaat de mogelijkheid de kwaliteit van de versleuteling enorm op te schroeven.

Eigenlijk iedereen die via email communiceert over of met cliĆ«nten en daarbij persoonlijke informatie over hen verspreidt, zou zijn mail moeten versleutelen. Het is van groot belang te beseffen dat eenmaal gelekte informatie, waarschijnlijk voor  altijd beschikbaar blijft en  na verzending niet controleerbaar is of een ongewenst iemand en wie dan wel er over kan beschikken.

Welke beroepsgroepen wisselen informatie die erg gevoelig ligt voor hen zelf maar ook voor hun cliƫnten?

Hulpverleners

In de medische zorg: specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verpleegkundigen, thuiszorg, PGB hulpverlening, ziekenhuizen enzovoorts.
Psychiatrische zorg en psychologische hulpverlening: van verpleegkundigen tot ambulante begeleiding, van alternatieve therapeuten tot dagopvang.
Ombudswerk, maatschappelijke dienstverlening, schuldsanering.
In het onderwijs: informatie over studenten of leerlingen van leraren, schoolbesturen, schoolhulpdiensten, verzuimadministratie, stage-informatie etc.
In de wetenschap: het uitwisselen van voortgangsinformatie over lopende onderzoeken, ontwikkeling of financiering van nieuwe projecten, personeelswisselingen, voorwerk voor publicaties of congressen.

Advocaten, rechterlijke macht, reclassering gaan allemaal om met zeer gevoelige informatie.

Bedrijfsleven
In het bedrijfsleven is eigenlijk bijna alle informatie gevoelig van productontwikkeling tot omzetcijfers tot personeelsproblemen in alle echelons.

Politiek bestuur op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.

Je kunt je dus omgekeerd wel afvragen wie eigenlijk niet belang heeft bij versleutelde email.

We vinden het heel normaal dat in beveiligde post, verzegelde enveloppen bankpasjes of andere waardepapieren worden verstuurd. Zo zou men ook sleutel vingerafdrukken en publieke sleutels doen circuleren. We moeten als maatschappij op grote schaal hier anders mee om leren gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten